Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Konkursy na świadczenia zdrowotne
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluKonkursy na świadczenia zdrowotne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie laryngologii 2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie gastroenterologii2019-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2019-09-06
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Laryngologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-08-22
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-22
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-08-22
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową w zakresie wykonywania zabiegów laseroterapii.2019-08-19
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-19
  » Klauzula informacyjna dla kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej 2019-08-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-09-06
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-09-12
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrzych w Oddziele Nefrologii2019-08-08
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek ratunkowy przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej2019-08-05
  » Ogłoszenie konkursu 2019-08-05
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych u pacjentów podczas badania kolonoskopowego w znieczuleniu realizowanych w ramach projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO-program zdrowotny 2019-07-25
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-25
  » Ogłoszenie o odwołaniu konkursu 2019-08-01

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-07-24
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjlaistę w zakresie neurochirurgii na realizację procedur stereotaktycznych w ramach pakietu onkologicznego i stereotaksji czynnościowej.2019-07-12
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-12
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-07-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-08-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii w zkresie dyżurów neurochirurgicznych pod nadzorem lekarza specjalisty dla lekarza powyżej drugiego roku szkolenia z neurochirurgii2019-07-04
  » Ogłoszenie konkursu 2019-07-04
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-07-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej2019-06-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów2019-06-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-27
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-09

Konkurs na udzielanie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania aparatów ortodontycznych i protez zębowych2019-06-21
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-21
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Oddziale Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-14
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-17
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Kardiologii przez lekarza specjaliste w dziedzinie kardiologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-11
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz dyżurów w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjaliste2019-06-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Pediatrii przez lekarza specjalistę2019-06-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w O.Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przez lekarza specjalistę pełniacego funkcję Kierownika Oddziału2019-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2019-06-07
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki w zakresie kwalifikacji oraz wykonywania zabiegów związanych z usunieciem zaćmy.2019-05-31
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-31
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-24
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-28
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-07-03
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-07-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki kwalifikacja do zabiegów zaćmy2019-05-27
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-11
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-13

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii2019-05-23
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-23
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-05-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w OAiIT w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i dyżurów lekarskich przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii2019-05-17
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-17
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-06
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-06-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2019-05-17
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarz specjalistę w zakresie ortodoncji w Przychodni Ortontycznej2019-05-17
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-06-06

Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki2019-05-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-05-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-05-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek zachowawczy, odcinek ratunkowy.2019-04-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-04-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-05-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej ordynacji wraz z dyżurami w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę pełniącego funkcje Kierownika Oddziału2019-04-15
  » Ogłoszenie konkursu 2019-04-15
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-04-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-04-26

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarzy specjalistów2019-04-12
  » Ogłoszenie konkursu 2019-04-12
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-04-26
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-05-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-05-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ramach KOS w warunkach stacjonarnych2019-04-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-04-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-04-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej2019-03-28
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-28
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-04-12

Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w SOR-odcinek ortopedyczny2019-03-26
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-04-02

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej2019-03-21
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Urologii2019-03-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-04-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w OAiITDiN2019-03-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-25

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach ordynacji lekarskiej i dużurów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej2019-03-07
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę pęłniącega funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej2019-03-07
  » Ogłoszenie konkursu 2019-03-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej2019-02-28
  » Ogłoszenie konkursu 2019-02-28
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2019-03-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-22

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dyżury w Oddziale Okulistycznym przez lekarza specjalistę lub w lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki2019-02-25
  » Ogłoszenie konkursu 2019-02-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-05

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek zachowawczy 2019-02-25
  » Ogłoszenie konkursu 2019-02-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie patomorfologii2019-02-22
  » Ogłoszenie konkursu 2019-02-22
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-03-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramch podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyzurami lekarskimi w Oddziale Okulistyki przez lekarz specjalistę w dziedzinie okulistyki pełniacego funkcje Kierownika Okulistyki2019-02-15
  » Ogłoszenie konkursu 2019-02-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-25

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznaj przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki2019-01-28
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-28
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-07

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury w OAiITDiN przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii2019-01-28
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-28
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-04

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w OAiITDiN dyżury2019-01-23
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-23
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-15

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji wraz z dyżurami przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii pełniacego funkcję Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej2019-01-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-04

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.2019-01-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-01-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji wraz z dyżurami przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2019-01-18
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-18
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-02-04

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym2019-01-15
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-01-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury w Oddziale Okulistyki2019-01-10
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-01-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków2019-01-04
  » Ogłoszenie konkursu 2019-01-04
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-01-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabiegi laseroterapii przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w PoradniChorób Siatkówki z Pracownia Laserową.2018-12-17
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-31

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii przez lekarza specjalitę w zakresie neurochirurgii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału.2018-12-17
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjaliste w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2018-12-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2019-01-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakrsie kardiologii pełniacego funkcje I Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii2018-12-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-21

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyplomowanych perfuzjonistów2018-11-28
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-28
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-14

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w OAiITDiN - wyjazdy karetką N2018-11-27
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-12-13
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-19

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów - dyżury w OAiITDiN2018-11-27
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-12-13
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z usunięciem zaćmy w Oddziale Okulistyki w zakresie 2018-11-26
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poddodziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Pododdziału2018-11-15
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poddodziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę pełniącego funkcję Kierownika Pododdziału 2018-11-15
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologii2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w oddziale kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii ds.Intensywnej Tera2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na ydzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej dla pacjentów USK w Opolu2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2018-11-09
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii2018-10-19
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-11-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym - odcinek internistyczny, dla lekarzy specjalistów albo lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji2018-10-19
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-30

Konkurs na ydzielanie świadczeń zdrwotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale AiITDiN przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pełniacego funkcję kierownika oddziału2018-10-09
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-09
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu 2018-10-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-10-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-31

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych dyżury w Oddziale Nefrologii przez lekarza specjalistę2018-10-05
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-05
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-16

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie nefrologii2018-09-17
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-17
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym2018-09-07
  » Ogłoszenie  2018-09-07
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-27

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań endoskopowych2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przez lekarza specjalistę w dzidzinie chirurgii szczękowo-twarzowej2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygniecie konkursu 2018-09-14

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w Poradni przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Laryngologii2018-08-30
  » Ogłoszenie konkursu 2018-08-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową2018-08-20
  » Ogłoszenie 2018-08-20
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej pełniącego funkcję Kierownika2018-08-10
  » Ogłoszenie 2018-08-10
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologii2018-08-10
  » Ogłoszenie 2018-08-10
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowoynych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki z doświadczeniem w chirurgii zaćmy, jaskry laseroterapii siatkówki chirurgii witroretinalnej2018-08-09
  » Ogłoszenie 2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2018-08-09
  » Ogłoszenie  2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekrzy specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2018-08-09
  » Ogłoszenie 2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki2018-07-13
  » Ogloszenie konkursu 2018-07-13
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu  2018-07-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdów karetką N2018-07-10
  » Ogłoszenie konkursu 2018-07-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową2018-07-04
  » Ogoszenie konkursu 2018-07-04
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Laryngologii przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji po ukończonym trzecim roku specjalizacji w zakresie laryngologii2018-06-28
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-28
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-20
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu  2018-07-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-08-03

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej USK w Opolu przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii2018-06-26
  » Ogłoszenie  2018-06-26
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-08-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki2018-06-25
  » Ogłoszenie  2018-06-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2018-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-06-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki2018-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-06-20


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.09.20 12:57