Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 Oddział Laryngologii WCM Opole
   WCMOddział Laryngologii

dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
Ordynator:
dr n. med. Jerzy Jakubiszyn
specjalista otolaryngolog
       telefony:
  ordynator   77 45 20 680
  dyżurka pielęgniarek   77 45 20 681
  pokój lekarzy   77 45 20 682
  sekretariat   77 45 20 684
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 685
  BERA-oddział   77 45 20 687
  telefon dla pacjentów   77 45 20 688

e-mail: laryngologia@wcm.opole.pl

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Oddział liczy 42 łóżka, w tym 8 łóżek dziecięcych. Oddział, wraz z współpracującą z nim Poradnia Laryngologiczną (WPL), prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu klasycznej laryngologii, jak też szeroko rozumianej chirurgii głowy i szyi.

W okresie ostatnich 19 lat 20 lekarzy uzyskało II stopień specjalizacji z otolaryngologii, troje dodatkowo podspecjalizację z foniatrii, alergologii i audiologii. Dwie osoby uzyskały stopień doktora nauk medycznych, dwa przewody doktorskie są w toku. Każdego roku oddział organizuje jedno z posiedzeń Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Asystenci oddziału biorą również aktywny udział w Krajowych Zjazdach PTORL oraz Sympozjach Sekcji Onkologicznej tego Towarzystwa. Efektem było 11 przedstawionych referatów oraz 5 filmów video. Podnosząc swoje kwalifikacje asystenci oddziału uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach, organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jak i poszczególne Kliniki Laryngologiczne. Brali również udział w szkoleniach w ośrodkach zagranicznych (Limoges, Marsylia, Recklinghausen).

Oddział ten, jako jedyny w województwie, oferuje leczenie operacyjne nowotworów w zakresie głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów krtani, nosa i zatok, języka, dna jamy ustnej, migdałków i podniebienia, ślinianek.

Przypadki te są weryfikowane histologicznie przez rejonowe poradnie laryngologiczne, a następnie kierowane do Poradni Konsultacyjnej WPL, gdzie następuje wstępna kwalifikacja do leczenia operacyjnego. W Poradni Konsultacyjnej następuje też weryfikacja histologiczna tych przypadków, które z różnych powodów nie zostały wcześniej dostatecznie zdiagnozowane.W przypadkach trudnych i wątpliwych ostateczna weryfikacja histologiczna może nastąpić dopiero w trakcie hospitalizacji na oddziale. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego, przyjmowani są na oddział poza kolejnością, wynikającą z ustalanych terminów przyjęć dla tak zwanych zabiegów planowych. Jeżeli wymaga tego dany przypadek, przeprowadzana jest dokładna diagnostyka radiologiczna, wliczając w to tomografię komputerową.

Oferta leczenia operacyjnego obejmuje całkowite i częściowe resekcje krtani, operacje w zakresie masywu szczękowo-twarzowego, częściowe resekcje języka, częściowe resekcje dna jamy ustnej, resekcje podniebienia miękkiego, operacje ślinianek. Zabiegom tym towarzyszą odpowiednie operacje węzłowe w zakresie węzłów chłonnych szyjnych głębokich. Jeżeli wymaga tego przebieg operacji, uzupełniana jest ona plastyczną rekonstrukcją z użyciem płatów skórno-mięśniowych. Możliwe jest przeprowadzanie badania histopatologicznego doraźnego, śródoperacyjnego, co pozwala na wybór optymalnego w danym przypadku rodzaju zabiegu operacyjnego.

Jeżeli pacjenci, po zakończonym leczeniu operacyjnym, wymagają jeszcze uzupełniającej radioterapii, prowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Onkologicznym, przez cały okres jej trwania przebywają na oddziale laryngologicznym WCM (wyłączając pacjentów z terenu Opola, u których radioterapia bezpiecznie może być prowadzona w trybie ambulatoryjnym). Hospitalizowani na oddziale są również ci pacjenci onkologiczni, którzy wprawdzie nie wymagają leczenia operacyjnego (radioterapia jest u nich metodą z wyboru lub też są to przypadki zbyt zaawansowane, a przez to nie kwalifikujące się już do leczenia chirurgicznego), ale ta hospitalizacja jest dla nich niezbędna, by mogli rozpocząć leczenie w Zakładzie Radioterapii WOO.

Jeżeli leczenie operacyjne polegało na całkowitym usunięciu krtani początek rehabilitacji foniatrycznej, czyli nauki mowy przełykowej, prowadzony jest jeszcze w trakcie pobytu na oddziale, a następnie kontynuowany w Poradni Foniatrycznej WPL.

Wszyscy pacjenci, którzy byli leczeni z powodów onkologicznych na oddziale laryngologicznym, podlegają stałej okresowej kontroli, prowadzonej przez poradnię konsultacyjną WPL. W pierwszym roku kontrole te przeprowadzane są co miesiąc, w drugim - co dwa miesiące, w trzecim - co trzy miesiące, począwszy od piątego - dwa razy w roku.

Onkologia laryngologiczna dominuje w profilu działalności oddziału - potrzeby takie wynikają z epidemiologii nowotworów głowy i szyi - ale oddział zajmuje się również leczeniem schorzeń z zakresu tak zwanej klasycznej laryngologii. Hospitalizowani są więc pacjenci, wymagający operacyjnego leczenia schorzeń nosa, zatok obocznych nosa, migdałków, krtani, ślinianek, ucha - w tym np. leczenie niedosłuchów przewodzeniowych u dzieci -, usunięcia ciał obcych z dróg oddechowych czy przełyku. Prowadzone jest również leczenie zachowawcze schorzeń tych w/w narządów, w sytuacji, gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi oczekiwanego efektu lub gdy leczenie szpitalne jest konieczne (np. nagłe upośledzenia słuchu, napady zawrotów głowy, krwawienia z nosa, duszność). Także urazy tej okolicy, szczególnie rozległe urazy komunikacyjne, (które zresztą dzięki istnieniu w strukturze WCM oddziałów okulistycznego, neurochirurgicznego oraz pododdziału chirurgii szczękowo-twarzowej, mają bardzo dobre warunki do kompleksowego ich zaopatrzenia) są nierzadko powodem przyjęcia pacjenta na nasz oddział.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-17 WCM TI Data aktualizacji:
2017.03.23 13:01