Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Neurochirurgii

dr n. med. Dariusz Łątka
Ordynator:
dr n. med. Dariusz Łątka
specjalista neurochirurg neurotraumatolog
tel. 77 45 20 724, tel. kom. 601 417 451
e-mail: dlatka@wcm.opole.pl
       telefony:
  ordynator   77 45 20 720
  dyżurka pielęgniarek   77 45 20 721
  pokój lekarzy   77 45 20 722
  z-ca ordynatora   77 45 20 723
  sekretariat   77 45 20 724
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 725
  telefon dla pacjentów   77 45 20 728

e-mail: neurochirurgia@wcm.opole.pl

Koordynator:
dr n. med. Waldemar Kołodziej
specjalista neurochirurg,
tel. 77 45 20 723, tel. kom. 601 493 239
e-mail: wkolodziej@wcm.opole.pl
      

Wykaz wykonywanych procedur medycznych

Tu możesz oglądnąć niektóre z naszych operacji      Zespół chirurgów stanowią:

lek. med. Tomasz Krzeszowiec - specjalista neurochirurg neurotraumatolog, tel. kom. 609 233 043
lek. med. Bogusław Maj - specjalista neurochirurg, neurotraumatolog, tel. kom. 602 434 096
lek. med. Paweł Kita - specjalista neurochirurg, tel. kom. 601 477 272
lek. med. Grzegorz Gac - specjalista neurochirurg i neurotraumatolog, tel. kom. 601 482 522
lek. med. Tomasz Sobolewski - specjalista neurochirurg i neurotraumatolog, tel. kom 602 719 544
lek. med. Jacek Chowaniec - młodszy asystent, tel. kom 602 308 269
lek. med. Wojciech Ilków - lekarz rezydent, tel. kom. 500 045 025
lek. med. Tomasz Olbrycht - lekarz rezydent, tel. kom 692 517 611
lek.med. Kajetan Łątka - młodszy asystent WSZNP, tel.kom. 609 225 084

Lekarze anestezjolodzy:

lek. med. Agnieszka Wróbel - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 602 238 775
lek. med. Magdalena Główka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 606 397 675
lek. med. Wojciech Szwedowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 604 317 927
lek. med. Jerzy Pliś - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, tel. kom. 600 236 956

Personelem pielęgniarskim i pomocniczym (łącznie 32 osoby) kieruje Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jadwiga Konik

Zespołem neurorehabilitacji kieruje: mgr Bartosz Nazimek

Sekretariatem Oddziału kieruje: mgr Małgorzata Żłobicka

Z Oddziałem stale współpracuje neuroradiolog interwencyjny (zabiegi wewnątrznaczyniowe) z Bytomia: dr n.med. Maciej Trzepaczyński wykorzystujący wyposażenie najnowocześniejszej w Polsce południowej pracowni naczyniowej oraz torakochirurdzy z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu, a także wybitni specjaliści zatrudnieni w zaprzyjaźnionych Oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (zabiegi interdyscyplinarne): chirurgii, ortopedii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, urologii i okulistyki.Oddział Neurochirurgii jest pierwszym i, jak dotąd, jedynym oddziałem tej specjalności na terenie województwa opolskiego, działającym w ramach Wojewódzkiego Centrum Medycznego od czerwca 1997 roku. Jest spadkobiercą tradycji Oddziału Neurotraumatologii założonego w Opolu w roku 1970 przez słynne neurochirurgiczne małżeństwo dr dr Marię i Kazimierza Ładzińskich.

Pierwszym Ordynatorem i organizatorem Oddziału był dr n.med. Krzysztof Czerwiński.

Oddział jest obecnie prowadzony przez specjalistów wykształconych w najsłynniejszych polskich klinicznych ośrodkach neurochirurgicznych (Bytom, Kraków, Poznań, Katowice-Ligota).

Swoje kształcenie kontynuują poprzez staże i kursy w licznych słynnych światowych ośrodkach neurochirurgicznych - m.in. w USA (Gainesville, Fl, St.Louis, Mo, Palm Beach, Fl), Niemczech (Frankfurt, Tuttlingen), Finlandii (Helsinki), Szwajcarii (Zurych), Hiszpanii (Alicante), Słowenii (Ljubljana), Austrii (Klagenfurt), Anglii (Southampton), Danii (Aalborg), Portugalii (Funchal), Holandii (Amsterdam), Włoszech (Rzym), Czechach (Praga, Budziejowice).

W 2010 roku zakończył się generalny remont Oddziału dzięki środkom finansowym pochodzym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt Kluczowy PN. "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" - w ramach projektu kluczowego m.in. "Przebudowa Oddziału Neurochirurgicznego".
Oddział posiada obecnie 37 łóżek: 30 łóżek w komfortowych dwuosobowych salach z własnymi węzłami sanitarnymi, telewizorami i dostępem do internetu, oraz 7 łóżek intensywnego nadzoru dla chorych w okresie pooperacyjnym: w pełni centralnie monitorowanych (w tym ICP i perfuzja mózgowa), zlokalizowanych w centralnie klimatyzowanej sześcioosobowej sali wzorowanej na amerykańskich NICU (Neuro Intensive Care Unit) wyposażonej w najnowocześniejsze respiratory oraz w jednoosobowej izolatce monitorowanej kamerą wizyjną. W tym miejscu należy podkreślić, że nasi pacjenci maja zapewnioną 24-godzinną opiekę neuroanestezjologiczną dzięki zatrudnieniu w Oddziale czterech specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, co sprawia, że standard opieki odpowiada standardom Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej.

Sala operacyjna
Nowoczesna, klimatyzowana sala operacyjna neurochirurgii działająca w ramach centralnego bloku operacyjnego, wyposażona jest w mikroskop operacyjny ZEISS z torem wizyjnym umożliwiającym śledzenie obrazów mikroskopowych na sali i rejestrację fotograficzną oraz wideo tych obrazów, USG śródoperacyjne PANTHER do badanie mózgu w czasie rzeczywistym, dające nie tylko obraz w prezentacji B, ale także w prezentacjach naczyniowych Duplex i Triplex wykorzystujących funkcje -Color Doppler- i -Power Doppler-, nowoczesny stół operacyjny z ramą Mayfielda, aspirator ultradźwiękowy ERBE i nowoczesną szybkoobrotową wiertarkę pneumatyczną MIDAS REX Legend. Sala operacyjna neurochirurgii jest także wyposażona w najnowocześniejszy w Polsce elektromagnetyczny system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej StealthStation TREON, umożliwiający m.in. biopsje stereotaktyczne mózgu i wspomaganie orientacji operacyjnej w zabiegach mózgowych i spondyloneuroortopedycznych. System jest zintegrowany z nowym modułem ultrasonografii śródoperacyjnej SONOSITE. Dysponujemy także nowoczesnym nawigowanym systemem neuroendoskopowym firmy STORZ, dającym możliwość nie tylko wentrikulostomii czy innych wewnątrzkomorowych operacji mózgowych, ale także małoinwazyjnych zabiegów na kręgosłupie czy przysadce mózgowej.

Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest pełnoprofilowy - w naszej ofercie znajduje się większość możliwych operacji neurochirurgicznych. Zajmujemy się w pełnym zakresie neurotraumatologią, neuroonkologią - w tym leczeniem guzów podstawy czaszki, leczeniem zespołów krwotocznych mózgu w przebiegu malformacji naczyniowych (w tym zabiegi wewnątrznaczyniowe w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu) oraz pełnym zakresem zabiegów na kręgosłupie obejmującym także dostępy przednie (szyjne, przez klatkę piersiową i brzuch) oraz najnowocześniejsze metody stabilizacji wewnętrznej.

Oddział jest jednym z pionierów artroplastyki kręgosłupa w Polsce (protezy dynamiczne krążków międzykręgowych - pierwsze w Polsce wykorzystanie instrumentarium Accel do implantacji protezy Bryana - 2003r. oraz pierwsza w Polsce implantacja protezy dynamicznej Prestige w 2004r. - obecnie w ofercie także porównywalne systemy: Discover, Prodisc C oraz Active C ). Wykonujemy także artroplastykę krążków lędźwiowych (Prodisc L - 2009r.) Jako jedni z pierwszych w Polsce zastosowaliśmy u naszych pacjentów tzw. jednostronną przezotworową stabilizację międzytrzonową (TLIF) przy użyciu klatki międzytrzonowej typu Boomerang oraz tzw. dynamiczną stabilizację międzywyrostkową kręgosłupa - DIAM (zastąpioną obecnie nowocześniejszą metodą dynamicznej stabilizacji międzywyrostkowej: COFLEX), a także resorbowalne szyjne implanty kręgosłupowe (Cornerstone HSR, Solis). Jako pierwszy ośrodek neurochirurgiczny w Polsce, a drugi w Europie Środkowo-Wschodniej, wykorzystaliśmy fuzję obrazu trójwymiarowego TK ze śródoperacyjną fluoroskopią podczas nawigowanej operacji stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. Jesteśmy pionierami w małoinwazyjnych przezskórnych metodach operacji kręgosłupa, takich jak: przezskórna stabilizacja transpedikularna (Sekstant), przezskórne stabilizacje międzywyrostkowe (Inspace, Aperius), przezskórna nukleoplastyka mechaniczna (Decompressor), oraz wertebroplastyka najnowocześniejszym cementem wysokiej gęstości Confidence i balonowa kyfoplastyka KyphX oraz jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy stentowanie złamanego kręgosłupa systemem VBS (vertebral body stent) czy stabilizację boczną XLIF systemem Oracle (2010). Jako jedni z niewielu w Polsce mamy też w ofercie tylne stabilizacje kręgosłupa szyjnego śrubami (Summit, Vertex Max oraz Axon).

Obecnie wykonujemy ponad tysiąc pięćset operacji neurochirurgicznych rocznie (w 2008r.: 1536!!!).

Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W Oddziale działa 9 terminali komputerowych w ramach wewnątrzszpitalnej sieci oferującej, poza modułami zleceń lekarskich, dostęp do systemu teleradiologicznego NETRAAD umożliwiającego ogląd i analizę obrazów radiologicznych uzyskiwanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (rtg, TK, DSA) przy użyciu klasycznych przeglądarek internetowych. Trzeba podkreślić, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu działa jeden z kilku w Polsce 64-rzędowych tomografów komputerowych, dających m.in. możliwość błyskawicznej diagnostyki naczyniowej pacjentów neurochirurgicznych.
Terminale komputerowe w Oddziale posiadają szybkie sztywne łącze z Internetem umożliwiające stały dostęp do piśmiennictwa, konsultacje i konferencje internetowe z ośrodkami klinicznymi w kraju i na świecie. Szczególnie bliskie kontakty łączą Oddział z Kliniką Neurochirurgii z naszymi zagranicznymi Nauczycielami: Prof. Gazi Yasargilem i Dr Ali Kristhem (Little Rock, USA), Prof. Albertem Rhotonem (Gainesville, USA), Prof. Takanori Fukushimą (North Carolina, USA), Prof. Yuhą Herniesniemi (Helsinki, Finlandia), Prof. Vinco Dolencem (Ljubljana, Słowenia) oraz Prof. Volkerem Seifertem (Frankfurt n.Menem).

Przy Oddziale działa Poradnia Konsultacyjna, mieszcząca się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przy Alei Witosa 26 (poradnia zlokalizowana jest na parterze, na lewo od wejścia do Oddziału w pięknym nowym module Poradni Urazowo-Ortopedycznej).
Jest czynna codziennie w godzinach od 11.00 do 14.00, a w piątki nawet do 18.00.
Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod numerem 77 45 20 111 i 77 45 20 150 lub przez internet (neurochirurgia@wcm.opole.pl). Do Poradni mogą być kierowani pacjenci z całego województwa, pacjent powinien posiadać do konsultacji wszelką dotychczasową dokumentację medyczną.

Zainteresowania naukowe Zespołu zaowocowały już powstaniem blisko 100 doniesień naukowych prezentowanych na sympozjach krajowych i zagranicznych i/lub publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Koncentrują się wokół wykorzystania matematyki nieliniowej w analizie danych biomedycznych, mikroanatomii i spondyloneurochirurgii. W tym zakresie stale współpracujemy z:

INSTYTUT FIZYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZAKŁAD MECHANIKI I BIOMECHANIKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
ARMY RESEARCH OFFICE, NC, USA
DOERNBECHER CHILDREN HOSPITAL PORTLAND, OR, USA
ZAKŁADEM GENETYKI MOLEKULARNEJ w BYDGOSZCZY

Doniesienia naukowe lekarzy Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zostały zakwalifikowane do prezentacji na wielu kongresach krajowych i międzynarodowych, m.in. na Światowych Kongresach Neurochirurgów w Amsterdamie-1997, Sydney-2001, Marrakeshu-2005 i w Bostonie-2009, oraz oraz na Europejskich Kongresach Neurochirurgów w Lizbonie-2004, Glasgow-2007 i Rzymie-2011.

W bieżącej działalności Oddział jest wspomagany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie NEURO - organizację pożytku publicznego założoną przez lekarzy zatrudnionych w Oddziale.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
2005-18 Data aktualizacji:
2017.12.08 11:11