Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOIOM dziecięcyStowarzyszenie im. dr Wojciecha Grzywny

Stowarzyszenie im. Doktora Wojciecha Grzywny


W dniu 15. kwietnia 2002 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które zakończyło proces tworzenia Stowarzyszenia.

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

Prezes Stowarzyszenia - Jolanta Nestorak
Wiceprezes Stowarzyszenia - Danuta Budczak
Skarbnik Stowarzyszenia - Anna Mączko

Postanowienia ogólne statutu Stowarzyszenia:


Par. 1.

Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie im. Doktora Wojciecha Grzywny" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu ochronę i promocję zdrowia polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw wspierających rozwój intensywnej terapii dziecięcej na OpolszczyŸnie, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe, oraz promocji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Par. 9.

Do osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenie dąży w szczególności poprzez następujące środki działania:
1. Prowadzenie akcji oświatowej i propagandowej, polegającej w szczególności na: organizowaniu odczytów, dyskusji, wystaw, szkoleń, prowadzeniu działalności wydawniczej.
2. Działalność naukowa.
3. Współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie intensywnej terapii dzieci, w kraju i za granicą.
4. Doradztwo i pomoc organizacyjna innym podmiotom zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia.
5. Przeznaczanie środków finansowych na cele szkoleniowe dla personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu.
6. Fundowanie i przyznawanie nagród.
7. Działalność klubowa
8. Koordynowanie wysiłków członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych

Par. 10.

Ze środków finansowych Stowarzyszenia przeznaczonych na cele szkoleniowe mogą korzystać tylko pracownicy Oddziału gotowi do podzielenia się zdobytą na tej drodze wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu.


Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i istnieje możliwość odliczania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
NIP: 754-27-18-625
REGON: 532309174
KRS: 0000106211

Kontakt ze Stowarzyszeniem:
Al. Witosa 26
45-401 Opole
tel. 77 4520 734, fax. 77 4520 739
e-mail: stowarzyszenie@mik.pl

nr konta bankowego: 39 1060 0076 0000 3200 0133 3753
Bank BPH Oddział w Opolu, 45-064 Opole
ul. Damrota 7

Więcej informacji na stronie stowarzyszenia:
www.stowarzyszenie.mik.pl

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.11.14 14:51