Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 Praca
   WCMPraca

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu


ogłasza drugi konkurs na stanowisko ORDYNATORA
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZiOS z dnia 20.07.2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego znajdują się na stronie internetowej PS ZOZ WCM w Opolu (www.bip.wcm.opole.pl).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182).
Oferty należy przesłać (bądź złożyć w sekretariacie dyrekcji) w zamkniętych kopertach w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie codziennej, na adres:
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
45-418 Opole, Al. W.Witosa 26

Uwaga: na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
"Konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2016 godz.24,oo


Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu


ogłasza II konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Oddziału Kardiologii


Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZiOS z dnia 20.07.2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego znajdują się na stronie internetowej PS ZOZ WCM w Opolu (www.bip.wcm.opole.pl).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182).
Oferty należy przesłać (bądź złożyć w sekretariacie dyrekcji) w zamkniętych kopertach w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie codziennej, na adres:
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
45-418 Opole, Al. W.Witosa 26

Uwaga: na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
"Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Kardiologii"
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 sierpnia 2016 godz.24,oo


Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

zatrudni:

porządkową w Sekcji Higieny i Porządku

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Kierownik Sekcji: 774520 403
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 132, 77 4520 134


pielęgniarki

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Naczelna Pielęgniarek: 774520 154
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 127, 77 4520 134


lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, z umiejętnością następujących procedur: RTG, TK, USG Doppler, ew.MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Kierownik ZDO 774520 343
                         Zakład Diagnostyki Obrazowej: 77 4520 340
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków oraz na dyżurach w ramach kontraktu dyżurowego.

Oddział dysponuje 13 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt i wchodzi w skład wieloprofilowego szpitala, posiadającego w swoich strukturach m.in. Oddział Chirurgii Dziecięcej, zajmujący się także chirurgią noworodka.
Dysponujemy wyposażeniem, odpowiadającym wymogom nowoczesnego oddziału intensywnej terapii..
Istnieje możliwość pracy zarówno w oddziale jak i na bloku operacyjnym.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Ordynator OITDiN: 607 307 341
                         Oddział Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków: 77 4520 732
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-16 WCM DI Data aktualizacji:
2016.07.28 09:23