Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 Praca
   WCMPraca

Nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

zatrudni na stanowisko Specjalista w Dziale Organizacji


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem zakładu
b) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie dokumentacji, w tym: statutu, regulaminu organizacyjnego, Krajowego Rejestru Sądowego i innych;
c) prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej;
d) prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora;
e) opracowywanie zmian instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;
f) aktualizowanie danych zawartych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zakładu;
g) obsługa oficjalnego adresu poczty elektronicznej zakładu;
h) prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, innymi organizacjami i instytucjami, a także komórkami własnej jednostki.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (cv),
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia),
 • dokument poświadczający wyższe wykształcenie, preferowane wykształcenie prawnicze (kserokopia),
 • własne oświadczenie stwierdzające, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do dnia 31.08.2016 r. na adres:
  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
  telefonicznie: Dział Organizacji: 77 4520 740
                           Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 134 • Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

  zatrudni:

  porządkową w Sekcji Higieny i Porządku

  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
  telefonicznie: Kierownik Sekcji: 774520 403
                           Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 132, 77 4520 134


  lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, z umiejętnością następujących procedur: RTG, TK, USG Doppler, ew.MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
  telefonicznie: Kierownik ZDO 774520 343
                           Zakład Diagnostyki Obrazowej: 77 4520 340
                           Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


  lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków oraz na dyżurach w ramach kontraktu dyżurowego.

  Oddział dysponuje 13 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt i wchodzi w skład wieloprofilowego szpitala, posiadającego w swoich strukturach m.in. Oddział Chirurgii Dziecięcej, zajmujący się także chirurgią noworodka.
  Dysponujemy wyposażeniem, odpowiadającym wymogom nowoczesnego oddziału intensywnej terapii..
  Istnieje możliwość pracy zarówno w oddziale jak i na bloku operacyjnym.

  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
  telefonicznie: Ordynator OITDiN: 607 307 341
                           Oddział Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków: 77 4520 732
                           Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  MISJA SZPITALA:
  Jesteśmy
  profesjonalistami
  specjalnie dla Ciebie
  © 2005-16 WCM DI Data aktualizacji:
  2016.08.30 09:12