Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 Praca
   WCMPraca

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

następujących oddziałów:

Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii
Oddziału Kardiologii
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków


Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać kwalifikacje zgodne z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182)
Oferty kandydaci składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa 26

Uwaga: na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału..... "

Ogłoszenie zamieszczenie zostało na łamach "Gazety Wyborczej" o zasięgu ogólnokrajowym w dniu 02.05.2016r.


zatrudni:

porządkową w Sekcji Higieny i Porządku

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Kierownik Sekcji: 774520 403
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 132, 77 4520 134


pielęgniarki

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Naczelna Pielęgniarek: 774520 154
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 127, 77 4520 134


lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, z umiejętnością następujących procedur: RTG, TK, USG Doppler, ew.MR w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Kierownik ZDO 774520 343
                         Zakład Diagnostyki Obrazowej: 77 4520 340
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków oraz na dyżurach w ramach kontraktu dyżurowego.

Oddział dysponuje 13 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt i wchodzi w skład wieloprofilowego szpitala, posiadającego w swoich strukturach m.in. Oddział Chirurgii Dziecięcej, zajmujący się także chirurgią noworodka.
Dysponujemy wyposażeniem, odpowiadającym wymogom nowoczesnego oddziału intensywnej terapii..
Istnieje możliwość pracy zarówno w oddziale jak i na bloku operacyjnym.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert na adres: PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. Witosa 26, 45-418 Opole
telefonicznie: Ordynator OITDiN: 607 307 341
                         Oddział Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków: 77 4520 732
                         Dział Spraw Pracowniczych: 77 4520 125, 77 4520 134


                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-16 WCM DI Data aktualizacji:
2016.05.18 09:04