Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2018 R.2018-03-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-02


TLZP/2-23/233/55/2018 Zakup i dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Radiologii oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-04-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-20

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu jezdnego RTG z ramieniem C oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-04-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-19

Przebudowa i remont Oddziału Okulistyki w procedurze Zaprojektuj i wybuduj".2018-04-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-23

TLZP2-23/233/48/2018 Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2x 63- kVA.2018-04-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-17

TLZP/2-23/233/53/2018 Zakup i dostawa rękawic2018-04-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-14

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-04-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18

TLZP/2-23/233/42/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-04-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-13

TLZP/2-23/233/54/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp insulinowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-04-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18
  »  otwarcie ofert   2018-04-20

TLZP/2-23/233/52/2018 Zakup i dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą urządzeń (zadanie 4,8,9)2018-04-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17
  »  otwarcie ofert   2018-04-20

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej . 2018-04-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-18

TLZP/2-23/233/41/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym "P" oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej "T" na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-04-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17

TLZP/2-23/233/40/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 kompletów lamp operacyjnych wraz z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-04-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-12
  »  otwarcie ofert   2018-04-19

TLZP/2-23/233/45/2018 Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego jezdnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2018-04-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-06

TLZP/2-23/233/47/2018 Zakup i dostawa środków do maszynowego mycia i dezynfekcji, czyszczenia i dekalcyfikacji narzędzi i sprzętu medycznego przez 36 miesięcy2018-04-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-06

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sternotomu i piły amputacyjnej przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2018-04-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-10
  »  otwarcie ofert   2018-04-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-20

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i wcześniaków, wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą do USK 2018-04-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-04
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-04-04
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-04-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-10
  »  otwarcie ofert   2018-04-12

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii 2018-03-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-03-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-06
  »  otwarcie ofert   2018-04-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-20

TLZP/2-23/233/39/2018 1. zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-03-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-05
  »  otwarcie ofert   2018-04-09

TLZP/2-23/233/37/2018 Zakup i dostawa implantów słuchowych wszczepianych do kości.2018-03-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-27
  »  otwarcie ofert   2018-03-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-09

TLZP/2-23/233/34/2018 Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przeznaczyniowej. 2018-03-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-20

TLZP/2-23/233/30/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kolumny artroskopowej z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-03-19
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-03-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-05

TLZP/2-23/233/35/2018 Zakup i dostawa płynów infuzyjnych 2018-03-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-26

TLZP/2-23/233/36/2018 Zakup i dostawa protez i łat naczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów przez okres trwania umowy.2018-03-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-03-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-12

TLZP/2-23/233/28/2018 Zakup i dostawa aparatu USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi.2018-03-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki oraz zapewnienie depozytu sprzętu ( zadanie 1-4, 6, 8, 23, 25-36, 38-43, 45, 46 ) wraz z dzierżawą systemu (zadanie 26).2018-03-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-27

TLZP/2-23/233/26/2018 Zakup i dostawa gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych wraz z dzierżawą butli oraz dzierżawą urządzenia do dawkowania tlenku azotu na okres 12 miesięcy.2018-03-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-20
  »  otwarcie ofert   2018-03-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-04

TLZP/2-23/233/27/2018 Zakup i dostawa zastawek serca i pierścieni wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów przez okres trwania umowy2018-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-04-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-04-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-22
  »  otwarcie ofert   2018-04-20

TLZP/2-23/233/28/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-23
  »  otwarcie ofert   2018-04-16

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp strzykawkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi.2018-03-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-01
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-06
  »  otwarcie ofert   2018-03-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-20

TLZP/2-23/233/09/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych. 2018-02-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21
  »  otwarcie ofert   2018-03-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-14

TLZP/2-23/233/25/2018 Zakup i dostawa sprzęu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-23

TLZP/2-23/233/24/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej.2018-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-16
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-27

TLZP/2-23/233/23/2018 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji2018-02-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-14
  »  otwarcie ofert   2018-03-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-04

zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-12
  »  otwarcie ofert   2018-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-27

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp przepływowych i/lub pomp infuzyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  otwarcie ofert   2018-03-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-26

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pompy do kontrpulsacji wewnątrzaortlnej oraz przeszkolenie personelu z zakresu jej obsługi2018-02-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-21
  »  otwarcie ofert   2018-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-11

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem materacy przeciwodleżynowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  otwarcie ofert   2018-02-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-28

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii oraz zapewnienie depozytu sprzętu ( we wskazanych zadaniach) wraz z dzierżawą konsoli (zadanie 16). 2018-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-20
  »  otwarcie ofert   2018-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-09

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-02-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-03-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-26
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  otwarcie ofert   2018-03-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-04-17
  »  odwołania   2018-02-16
  »  odwołania   2018-02-14
  »  odwołania   2018-02-14

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem respiratora oraz przeszkolenie personelu z zakresu jego obsługi2018-02-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-02-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-02-01
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-08
  »  otwarcie ofert   2018-02-13
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-22

TLZP/2-23/233/12/2018 Zakup i dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do elektroforezy białek i immunofiksacji z dzierżawą systemu do elektroforezy na okres 36 miesięcy.2018-01-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-05
  »  otwarcie ofert   2018-02-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-15

TLZP/2-23/233/13/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu- magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy.2018-01-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-19
  »  otwarcie ofert   2018-03-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-28

TLZP/2-23/233/18/2018 Zakup i dostawa wraz z montaźem i uruchomieniem łóżek szpitalnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgi2018-01-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-26
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-09
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-08
  »  otwarcie ofert   2018-03-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-20

TLZP/2-23/233/06/2018 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych orazprzeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi, w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działaniaOddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Sa2018-01-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01
  »  otwarcie ofert   2018-03-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-06

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do badań echokardiograficznych i ultrasonograficznych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-02-02
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01
  »  otwarcie ofert   2018-03-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-28

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem biometru okulistycznego, optycznego bezkontaktowegooraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi,2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18
  »  otwarcie ofert   2018-02-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-06

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp strzykawkowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-01

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kardiomonitorów z pulsoksymetrem oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02
  »  otwarcie ofert   2018-02-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-06

TLZP/2-23/233/05/2018 Zakup i dostawa czynników stymulujących erytropoezę2018-01-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-07
  »  otwarcie ofert   2018-02-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-16

TLZP/2-23/233/04/2018 Zakup i dostawa leku do leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych2018-01-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-09
  »  otwarcie ofert   2018-02-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-06

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi2018-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-19
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-29
  »  otwarcie ofert   2018-02-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-03-22

TLZP/2-23/233/140/2017 Zakup i dostawapreparatów do zabiegów wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych przez okres 36 miesięcy.2018-01-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-02-01
  »  otwarcie ofert   2018-02-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-21

TLZP/2-23/233/02/2018 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb ortopedii z zapewnieniem instrumentarium. 2018-01-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-01-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-01-10
  »  otwarcie ofert   2018-01-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-25

TLZP/2-23/233/ 139 /2017 Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów zużywalnych oraz zapewnienie depozytu soczewek wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej przez okres 36 miesięcy. 2017-12-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-17
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-01-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-01-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-01-02
  »  otwarcie ofert   2018-02-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-13

TLZP/2-23/233/138/2017 Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb ortopedii z zapewnieniem instrumentarium.2017-12-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-04

TLZP/2-23/233/137/2017 Zakup i dostawa testów mikrobiologicznych na okres 36 miesięcy.2017-12-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-15
  »  otwarcie ofert   2017-12-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-05

Zakup i dostawa stentgraftów oraz sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej wraz z zabezpieczeniem depozytu dla zadania 1 i 2.2017-12-08
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-19
  »  otwarcie ofert   2018-01-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-02-02

Zakup i dostawa osprzętu i narzędzi chirurgicznych2017-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-12-06
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-12-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-12-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-11
  »  otwarcie ofert   2017-12-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-27

TLZP/2-23/233/136/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń urologicznych (resektoskop; ureterorenoskop) z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-05
  »  otwarcie ofert   2017-12-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-11

TLZP/2-23/233/134/2017 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni 2017-11-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  otwarcie ofert   2017-12-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-22

TLZP/2-23/233/128/17 Zakup i dostawa sprzętu perfuzyjnego używanego w zabiegach kardiochirurgicznych.2017-11-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-19
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-13
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  otwarcie ofert   2018-01-03
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-30

TLZP/2-23/233/133/17 zakup i dostawa pomp insulinowych wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.2017-11-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-23
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-23
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-29
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-12-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-07

TLZP/2-23/233/126/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dermatomu elektrycznego wraz z akcesoriami oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-28
  »  otwarcie ofert   2017-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-19

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu EKG oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-17
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-12
  »  pytania i odpowiedzi   2017-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  otwarcie ofert   2017-12-28
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-01-22

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi2017-11-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-15
  »  otwarcie ofert   2017-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/125/17 jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kolumny laparoskopowej z wyposażeniem oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-11-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-10
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-16
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-14
  »  otwarcie ofert   2017-11-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-28

TLZP/2-23/233/121/2017 Zakup i dostawa implantów dla potrzeb Neurochirurgii (dotyczy zadanie 1-4) wraz z zabezpieczeniem depozytu-magazynu z pełną gamą rozmiarów oraz instrumentarium przez okres trwania umowy (dotyczy zadania 5-6) 2017-11-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-07
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2017-11-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-13
  »  otwarcie ofert   2017-11-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-30

TLZP/2-23/233/122/17 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami sektorowymi do badań echokardiograficznymi dla dzieci oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2017-11-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-11-06
  »  otwarcie ofert   2017-11-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

TLZP/2-23/233/116/2017 Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą platformy biochemiczno-immunochemicznej, analizatora pomocniczego do biochemii i immunochemii oraz stacji uzdatniania wody na okres 36 miesięcy.2017-10-31
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-31
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-31
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-30
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-24
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-22
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-12-07
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-12-18

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń wraz z przebudową i modernizacją pomieszczeń Bloku Operacyjnego na potrzeby Sali hybrydowej oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń.2017-10-26
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-26
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-11-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2017-10-26
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-06
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-04
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-11-03
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-31
  »  otwarcie ofert   2017-11-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do hemodiafiltracji i krążenia pozaustrojowego oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi 2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  pytania i odpowiedzi   2017-10-27
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego oraz przeszkolenie personeluz zakresu obsługi2017-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-25
  »  otwarcie ofert   2017-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2017-11-17

Dialog techniczny Zakup i dostawa zestawu do testów wysiłkowych z możliwością wykonywania badań ergospirometrycznych i zestawu do 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup kompleksowego systemu do monitorowania czynności życiowych pacjentów dla potrzeb oddziału kardiologii.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18

Dialog techniczny Zakup i dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla potrzeb odcinka kardiologii ogólnej i odcinka intensywnego nadzoru kardiologicznego.2017-10-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2017-10-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2017-10-18


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
2005-18 Data aktualizacji:
2018.04.20 15:02