Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Poradnia Okulistyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluPoradnia Okulistyczna

lek. med. Bożena Karolakowska-Lach
Kierownik:
lek. med. Bożena Karolakowska-Lach
specjalista chorób oczu
       telefony:
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 111
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 210
  rejestracja telefoniczna   77 45 20 150
  gabinet ortoptyczny   77 45 20 175
  gabinet konsultacyjny   77 45 20 179

e-mail: okulistyka@wcm.opole.pl

Okulistyczna Poradnia Konsultacyjna zajmuje się:

Diagnostyką i leczeniem skomplikowanych przypadków okulistycznych,
Konsultacjami okulistycznymi pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności,
Badaniami wcześniaków, monitorowaniem przebiegu retinopatii wcześniaczej i kierowaniem dzieci z tym schorzeniem na niezbędne zabiegi do specjalistycznych ośrodków w kraju.

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (keratorefraktometr komputerowy, aparat USG, tonometr bezdotykowy do przesiewowych badań w kierunku jaskry), pozwalającym na dużą niezależność diagnostyczną. Poradnia na stałe współpracuje z Pracownią Perymetrii, Angiografii, Laserową oraz Ortoptyczną i Gabinetem Zabiegowym.

XXX

Poradnia Jaskrowa zajmuje się:

Diagnostyką jaskry
Leczeniem jaskry w różnych stadiach jej rozwoju
Monitorowaniem skuteczności prowadzonej terapii jaskry

Poradnia dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. W swojej działalności współpracuje stale z Pracowniami Perymetrii, Angiografii oraz Laserową.

XXX

Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia zajmuje się:

Leczeniem schorzeń oczu u dzieci do 16 roku życia,
Diagnostyką i leczeniem nieprawidłowego ustawienia oczu,
Diagnostyką i leczeniem niedowidzenia.

Leczenie skutków zeza jest tym bardziej skuteczne, im wcześniej się je rozpocznie.

W Pracowni Ortoptyczno-Pleoptycznej wykonuje się:

Specjalistyczne badania kątów zeza,
Badania stopnia obuocznego widzenia,
Badania podwójnego widzenia
Ćwiczenia dzieci zezujących i niedowidzących (metodą naświetlań).

Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający, zarówno diagnostykę, jak i rehabilitację oczu u dzieci. Zatrudniona w Pracowni tyflopedagog i jednocześnie ortoptystka zapewnia pełną wczesną rehabilitację dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia z problemami okulistycznymi w chorobach wrodzonych.

XXX

Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej zajmuje się:

Kompleksową diagnostyką powikłań okulistycznych w przebiegu cukrzycy, pozwalającą na wczesne podejmowanie działań profilaktyczno-leczniczych m. in. w parciu o współpracę z Pracownią Angiograficzną i Laserową.

Pracownia Laserowa dysponuje nowoczesnymi laserami argonowymi i laserem neodymowym-YAG.

Światło lasera argonowego wykorzystywane jest przede wszystkim do leczenia zmian chorobowych siatkówki na tle naczyniowym i zwyrodnieniowym (cukrzyca, zakrzepy naczyń).

Laser neodymowy-YAG stosowany jest przede wszystkim do usuwania wtórnych zmętnień torebki tylnej soczewki i leczenia jaskry zamkniętego kąta.

Pracownia ta - jako jedyna w województwie - świadczy usługi na rzecz pacjentów z całej Opolszczyzny.

Pracownia Perymetrii zajmuje się badaniem pola widzenia metodą:

Kinetyczną,
Statyczną (komputerowo).

Badania pola widzenia stanowią część diagnostyki w schorzeniach nerwu wzrokowego (głównie jaskry), siatkówki oraz w neurookulistyce.

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Dna Oka wykonuje następujące badania:

Angiografię fluoresceinową dna oczu
Fotografie kolorowe dna oczu
Fotografie kolorowe przedniego odcinka gałek ocznych.

Angiografia fluoresceinowa dna oka (AF) jest jedną z technik badania krążenia naczyniówkowo-siatkówkowego oraz patologii dotyczących siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego. Dzięki zastosowaniu tego badania możliwe jest:

Postawienie prawidłowego precyzyjnego rozpoznania,
Rejestracja fotograficzna zmian patologicznych w oku,
Ocena progresji bądź remisji zmian w oku,
Zastosowanie skutecznego leczenia (laseroterapia, terapia fotodynamiczna, leczenie operacyjne lub zachowawcze).

Pracownia - jedyna tego typu placówka w województwie opolskim - wykonuje ok. 1000 badań rocznie w ramach kontraktu z NFZ.

Pacjent kierowany na powyższe badanie z gabinetu prywatnego może je wykonać odpłatnie wg cennika szpitalnego.


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.27 13:47