Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 
Z dniem 1 sierpnia 1997 r. zarządzeniem numer 90/97 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 1997 r. zminionym następnie zarządzeniem numer 129/98 Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. utworzono Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Zarządzeniem numer 99/98 Wojewody Opolskiego z dnia 7 września 1998 r. zmienionym następnie zarządzeniem numer 117/98 Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 1998 r. Wojewódzkie Centrum Medyczne przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest otrzymanie 11 stycznia 2007 r. certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm:
  • ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością
  • PN-N 18001:2004 System Zarządzania BHP
  • ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego
30 grudnia 2009 r. zostaliśmy także wyróżnieni certyfikatem akredytacyjnym przyznanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

  ISO 9001:2008  OHSAS 18001  ISO 14001:2004  ISO 27001

Uhonorowano nas także:
  • certyfikatem "Szpital bez bólu"
  • I miejscem i tytułem "Najlepszy Szpital w województwie opolskim w kategorii szpitali wojewódzkich" w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital" oraz IV miejscem w kraju
  • I miejscem i tytułem "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej" w Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
  • certyfikatem "W Trosce o Środowisko" za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

1. Celem działalności naszego szpitala jest:

sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych,
współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia i dokształcania pracowników medycznych oraz innych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa,
profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

Zadania te realizujemy poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne PS ZOZ WCM. Dysponujemy ponad 600 miejscami łóżkowymi na 16 oddziałach szpitalnych. Pacjenci przebywają na salach dwu i trzyosobowych, mają możliwość leczenia przez kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny w tym samym czasie i miejscu, co znacznie ułatwia zarówno postawienie prawidłowej diagnozy, jak i leczenie.

Zapewniamy wysoki poziom naszych świadczeń dzięki bardzo dobrze wyszkolonej kadrze oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, umożliwiającemu przeprowadzanie badań i zabiegów nowoczesnych, wysokospecjalistycznych, a nierzadko - unikatowych.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach organizacyjnych PS ZOZ WCM:

a) opieka stacjonarna


b) specjalistyczna opieka ambulatoryjna

Wojewódzka Przychodnia Alergologiczna

c) zakłady

Zakład Medycyny Sądowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-13 WCM DI Data aktualizacji:
2016.02.02 10:57