Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne
 
PS ZOZ WCM Opole
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
Aktualności
 

Szanowny Pacjencie

Nie wydłużaj kolejki oczekujących
Odwołaj wcześniej wizytę, na której nie możesz być obecny!

Możesz to zrobić osobiœcie,
telefonicznie pod numerem 77 4520 250
lub mailowo wysyłając informację na adres:
rezygnacja@wcm.opole.pl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Z dniem 1 sierpnia 1997 r. zarządzeniem numer 90/97 Wojewody Opolskiego z dnia 4 lipca 1997 r. zminionym następnie zarządzeniem numer 129/98 Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. utworzono Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.

Zarządzeniem numer 99/98 Wojewody Opolskiego z dnia 7 września 1998 r. zmienionym następnie zarządzeniem numer 117/98 Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 1998 r. Wojewódzkie Centrum Medyczne przekształcono w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest przyznanie w 2009r. i 2013r. akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia oraz otrzymanie i kontynuacja od 11 stycznia 2007r. certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm:
  • ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego,
  • OHSAS 18001:2007 System Zarządzania BHP,
  • ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od 2015r.
  ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  OHSAS 18001  ISO 27001

Uhonorowano nas także:
  • I miejscem i tytułem "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej" w Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
  • certyfikatem "W Trosce o Środowisko" za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

1. Celem działalności naszego szpitala jest:

sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych,
współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia i dokształcania pracowników medycznych oraz innych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa,
profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

Zadania te realizujemy poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne PS ZOZ WCM. Dysponujemy ponad 600 miejscami łóżkowymi na 16 oddziałach szpitalnych. Pacjenci przebywają na salach dwu i trzyosobowych, mają możliwość leczenia przez kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny w tym samym czasie i miejscu, co znacznie ułatwia zarówno postawienie prawidłowej diagnozy, jak i leczenie.

Zapewniamy wysoki poziom naszych świadczeń dzięki bardzo dobrze wyszkolonej kadrze oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, umożliwiającemu przeprowadzanie badań i zabiegów nowoczesnych, wysokospecjalistycznych, a nierzadko - unikatowych.

2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach organizacyjnych PS ZOZ WCM:

a) opieka stacjonarna


b) specjalistyczna opieka ambulatoryjna

Wojewódzka Przychodnia Alergologiczna

c) zakłady

Zakład Medycyny Sądowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Jesteśmy
profesjonalistami
specjalnie dla Ciebie
© 2005-16 WCM DI Data aktualizacji:
2016.04.21 11:25